PDF 187kWORD 290k

 

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2020)0604_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Torsdag den 4. juni 2020 kl. 13.45-15.45

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (2Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         8. maj 2020 PV – PE652.284v01-00

         15. maj 2020 PV – PE652.365v01-00

*** Fjernafstemning åben indtil kl. 16:30 ***

4. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling

ITRE/9/03005

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

 

Ordfører:

 

Dan Nica (S&D)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

5. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation

ITRE/9/03006

***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

 

Ordfører:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

6. Oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027

ITRE/9/03009

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

 

Ordfører:

 

Valter Flego (Renew)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

7. Oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet

ITRE/9/03008

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

 

Ordfører:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

8. Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond

ITRE/9/03007

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

 

Ordfører:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

*** Resultaterne af afstemningen meddeles medlemmerne skriftligt ***

9. Drøftelse med Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, om genopretningen af Europa efter COVID-19

10. Diverse sager

11. Næste møder

         den 8. juni 2020 kl. 9.00-11.00 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 3. juni 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik