PDF 171kWORD 291k

 

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

 

ITRE(2020)0604_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Torstai 4. kesäkuuta 2020 klo 13.45–15.45

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (2Q2)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         8. toukokuuta 2020 PV – PE652.284v01-00

         15. toukokuuta 2020 PV – PE652.365v01-00

*** Etä-äänestys avoinna klo 16.30 asti ***

4. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

ITRE/9/03005

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

 

Esittelijä:

 

Dan Nica (S&D)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

5. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

ITRE/9/03006

***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

 

Esittelijä:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

6. Digitaalinen Eurooppa -ohjelman perustaminen vuosiksi 2021-2027

ITRE/9/03009

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

 

Esittelijä:

 

Valter Flego (Renew)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

7. Unionin avaruusohjelman ja Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston perustaminen

ITRE/9/03008

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

 

Esittelijä:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

8. Euroopan puolustusrahasto

ITRE/9/03007

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

 

Esittelijä:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Vastaava:

 

ITRE

 

 

 

         Äänestys toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä

*** Äänestyksen tulokset ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti ***

9. Keskustelu sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa Euroopan talouden elpymisestä Covid-19:n jälkeen

10. Muut asiat

11. Seuraavat kokoukset

         8. kesäkuuta 2020 klo 9.00–11.00 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 2. kesäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö