PDF 174kWORD 291k

 

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2020)0604_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2020 m. birželio 4 d., ketvirtadienis, 13.45–15.45 val.

Briuselis

Salė: József Antall (2Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. gegužės 8 d. PV – PE652.284v01-00

         2020 m. gegužės 15 d. PV – PE652.365v01-00

*** Nuotolinis balsavimas vyks iki 16.30 val. ***

4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių

ITRE/9/03005

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

 

Pranešėjas:

 

Dan Nica (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“

ITRE/9/03006

***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

 

Pranešėjas:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

6. 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

ITRE/9/03009

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

 

Pranešėjas:

 

Valter Flego (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

7. Sąjungos kosmoso programos sudarymas ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros įsteigimas

ITRE/9/03008

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

 

Pranešėjas:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

8. Europos gynybos fondo įsteigimas

ITRE/9/03007

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

 

Pranešėjas:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

ITRE

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

*** Apie balsavimo rezultatus nariams bus pranešta raštu ***

9. Keitimasis nuomonėmis su už vidaus rinką atsakingu Komisijos nariu Thierry Bretonu dėl Europos ekonomikos atkūrimo po COVID-19

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2020 m. birželio 8 d. 9.00–11.00 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. birželio 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika