PDF 176kWORD 291k

 

 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

 

ITRE(2020)0604_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2020. gada 4. jūnijā, plkst. 13.45–15.45

Briselē

Telpa: József Antall (2Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2020. gada 8. maijā PV – PE652.284v01-00

         2020. gada 15. maijā PV – PE652.365v01-00

*** Attālināta balsošana līdz plkst. 16.30 ***

4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem

ITRE/9/03005

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

 

Referents:

 

Dan Nica (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu "Apvārsnis Eiropa"

ITRE/9/03006

***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

 

Referents:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

6. Priekšlikums, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu

ITRE/9/03009

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

 

Referents:

 

Valter Flego (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

7. Priekšlikums, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru

ITRE/9/03008

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

 

Referents:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

8. Eiropas Aizsardzības fonda izveide

ITRE/9/03007

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

 

Referents:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

ITRE

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

*** Balsošanas rezultāti komitejas locekļiem tiks paziņoti rakstiski ***

9. Viedokļu apmaiņa ar iekšējā tirgus komisāru Thierry Breton par Eiropas atveseļošanos pēc Covid-19

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 8. jūnijā plkst. 9.00–11.00 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 2. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika