PDF 199kWORD 291k

 

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2020)0604_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Czwartek 4 czerwca 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45

Bruksela

Sala: József Antall (2Q2)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         8 maja 2020 r. PV – PE652.284v01-00

         15 maja 2020 r. PV – PE652.365v01-00

*** Głosowanie zdalne otwarte do godz. 16.30 ***

4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie

ITRE/9/03005

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

 

Sprawozdawca:

 

Dan Nica (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

5. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

ITRE/9/03006

***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

 

Sprawozdawca:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

6. Ustanowienie programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

ITRE/9/03009

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

 

Sprawozdawca:

 

Valter Flego (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

7. Ustanowienie programu kosmicznego Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego

ITRE/9/03008

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

 

Sprawozdawca:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

8. Ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego

ITRE/9/03007

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

 

Sprawozdawca:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Przedm. właśc.:

 

ITRE

 

 

 

         Głosowanie w sprawie decyzji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych

*** Posłowie zostaną poinformowani o wynikach głosowania na piśmie ***

9. Wymiana poglądów z udziałem komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona na temat odbudowy gospodarki europejskiej po pandemii COVID-19

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         8 czerwca 2020 r., w godz. 9.00 – 11.00 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności