PDF 173kWORD 1031k
 

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

 

ITRE(2020)0604_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Joi, 4 iunie 2020, 13.45 - 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         8 mai 2020 PV – PE652.284v01-00

         15 mai 2020 PV – PE652.365v01-00

*** Votare de la distanță deschisă până la ora 16.30 ***

4. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare

 ITRE/9/03005

 ***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

Raportor:

 

Dan Nica (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

5. Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa

 ITRE/9/03006

 ***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

Raportor:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

6. Instituirea programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027

 ITRE/9/03009

 ***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

Raportor:

 

Valter Flego (Renew)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

7. Instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial

 ITRE/9/03008

 ***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

Raportor:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

8. Instituirea Fondului european de apărare

 ITRE/9/03007

 ***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

Raportor:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Vot asupra deciziei de a iniția negocieri interinstituționale

*** Rezultatele votului vor fi comunicate membrilor în scris ***

9. Schimb de opinii cu Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, privind redresarea europeană după epidemia de COVID-19

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         8 iunie 2020, 9.00 - 11.00 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 2 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate