PDF 173kWORD 291k

 

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2020)0604_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 4 juni 2020 kl. 13.45–15.45

Bryssel

Lokal: József Antall (2Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         8 maj 2020 PV – PE652.284v01-00

         15 maj 2020 PV – PE652.365v01-00

*** Distansomröstningen är öppen till kl. 16.30 ***

4. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning

ITRE/9/03005

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 – C8-0252/2018

 

Föredragande:

 

Dan Nica (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation

ITRE/9/03006

***I 2018/0225(COD) COM(2018)0436 – C8-0253/2018

 

Föredragande:

 

Christian Ehler (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

6. Inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027

ITRE/9/03009

***I 2018/0227(COD) COM(2018)0434 – C8-0256/2018

 

Föredragande:

 

Valter Flego (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

7. Inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå

ITRE/9/03008

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 – C8-0258/2018

 

Föredragande:

 

Massimiliano Salini (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

8. Inrättande av Europeiska försvarsfonden

ITRE/9/03007

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 – C8-0268/2018

 

Föredragande:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Omröstningsresultatet kommer att meddelas ledamöterna skriftligen ***

9. Diskussion med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, om EU:s återhämtning efter covid-19

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         8 juni 2020 kl. 9.00–11.00 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 2 juni 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy