PDF 172kWORD 1002k

 

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

 

ITRE(2020)0629_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Luni, 29 iunie 2020, 14.15 - 15.45

Bruxelles

Sala: József Antall (2Q2)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicări ale președinției privind deciziile coordonatorilor din 25 iunie 2020

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         19 mai 2020 PV – PE653.748v01-00

         28 mai 2020 PV – PE652.583v01-00

         4 iunie 2020 PV – PE653.720v01-00

*** Votare deschisă până la ora 15.30 ***

Rectificări (articolul 241)

5. Rectificare la Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (JO L 328, 21.12.2018, p. 82).
(poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 13 noiembrie 2018 în vederea adoptării directivei menționate mai sus; (P8_TA(2018)0444))
(COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))

ITRE/9/03374

         Adoptarea rectificării

* * *

6. Instituirea Fondului pentru o tranziție justă

ITRE/9/02353

***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Raportor pentru aviz:

 

Jerzy Buzek (PPE)

PA – PE650.713v01-00
AM – PE652.409v01-00
AM – PE652.410v01-00

Comisie competentă:

 

REGI*

Manolis Kefalogiannis (PPE)

PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 20 mai 2020, 12.00

7. O abordare europeană globală privind stocarea energiei

ITRE/9/02080

 2019/2189(INI) 

Raportoare:

 

Claudia Gamon (Renew)

PR – PE648.259v01-00
AM – PE650.683v01-00

Comisie competentă:

 

ITRE

 

 

         Adoptarea proiectului de raport

         Termen de depunere a amendamentelor: 6 mai 2020, 12.00

*** Rezultatele voturilor vor fi comunicate membrilor în scris ***

8. Schimb de opinii cu directorul general al DG DEFIS, dl Timo Pesonen, cu privire la impactul „Planului de redresare pentru Europa” asupra industriei de apărare a Uniunii și asupra politicii spațiale a Uniunii

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare

         6 iulie 2020 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 26 iunie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate