PDF 161kWORD 979k

 

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

 

ITRE(2020)0716_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 16 iulie 2020, 9.00 - 11.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         29 iunie 2020 PV – PE654.080v01-00

         6 iulie 2020 PV – PE654.081v01-00

Prezentarea programului Președinției Consiliului

4. Schimb de opinii cu Peter Altmaier, ministru federal pentru afaceri economice și energie (industrie, IMM-uri, TIC, energie, spațiu)

* * *

5. Modificarea Regulamentului (UE) 2015/1017 în ceea ce privește crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate

ITRE/9/03208

***I 2020/0106(COD) COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Raportor pentru aviz:

 

Robert Hajšel (S&D)

 

Comisie competentă:

 

ECON

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 16 iulie 2020, 17.30

6. Chestiuni diverse

7. Reuniuni următoare

         1 septembrie 2020, 9.00 - 11.00

Ultima actualizare: 13 iulie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate