PDF 180kWORD 1057k

 

 

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

 

ITRE(2020)1001_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Четвъртък, 1 октомври 2020 г., 9.15–11.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите от 10 септември 2020 г.

4. Одобрение на протоколите от заседанията:

         8-12 юни 2020 г. PV – PE655.664v01-00

         16 юни 2020 г. PV – PE653.853v01-00

         16 юли 2020 г. PV – PE655.705v01-00

         1 септември 2020 г. PV – PE657.297v01-00

         7 септември 2020 г. PV – PE657.298v01-00

*** Гласуването е открито до 11.30 ч.***

5. Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Докладчик по становище:

 

Изабела-Хелена Клоц (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Водеща:

 

BUDG, ECON

Йохан Ван Овертвелд (ECR)
Хенрике Хан (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 2 септември 2020 г., 12.00 ч.

6. Създаване на програмата InvestEU

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Докладчик по становище:

 

Шон Кели (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Водеща:

 

BUDG, ECON*

Жузе Мануел Фернандеш (PPE)
Ирене Тинали (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 2 септември 2020 г., 12.00 ч.

7. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година - всички раздели

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Кристиан-Силвиу Бушой (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Водеща:

 

BUDG

Пиер Ларутюру (S&D)
Оливие Шастел (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 17 септември 2020 г., 12.00 ч.

*** Резултатите от гласуванията ще бъдат съобщени на членовете на ЕП писмено ***

8. Размяна на мнения с г-н Тиери Бретон, член на Европейската комисия, отговарящ за вътрешния пазар, относно актуалното състояние на ИКТ и предстоящите законодателни инициативи в областта на цифровите технологии

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания

         12 октомври 2020 г., 13.45–15.45 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 30 септември 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност