PDF 175kWORD 280k

 

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2020)1001_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Ekstraordinært møde

Torsdag den 1. oktober 2020 kl. 9.15-11.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q1)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 10. september 2020

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         8.-12. juni 2020 PV – PE655.664v01-00

         16. juni 2020 PV – PE653.853v01-00

         16. juli 2020 PV – PE655.705v01-00

         1. september 2020 PV – PE657.297v01-00

         7. september 2020 PV – PE657.298v01-00

***Afstemning åben indtil kl. 11.30 ***

5. Lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Ordfører for udtalelse:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 2. september 2020 kl. 12.00

6. Oprettelse af InvestEU-programmet

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Ordfører for udtalelse:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 2. september 2020 kl. 12.00

7. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2021 – alle sektioner

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Ordfører for udtalelse:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 17. september 2020 kl. 12.00

*** Resultaterne af afstemningerne meddeles medlemmerne skriftligt ***

8. Drøftelse med Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, om status over IKT og kommende lovgivningsinitiativer på det digitale område

9. Diverse sager

10. Næste møder

         den 12. oktober 2020 kl. 13.45-15.45 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 30. september 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik