PDF 171kWORD 280k

 

 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

 

ITRE(2020)1001_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Erakorraline koosolek

Neljapäev, 1. oktoober 2020 kell 9.15–11.00

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite 10. septembri 2020. aasta otsuste kohta

4. Koosolekute protokollide kinnitamine

         8.–12. juuni 2020 PV – PE655.664v01-00

         16. juuni 2020 PV – PE653.853v01-00

         16. juuli 2020 PV – PE655.705v01-00

         1. september 2020 PV – PE657.297v01-00

         7. september 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Hääletus on avatud kella 11.30ni ***

5. Õiglase ülemineku mehhanismi alla kuuluv avaliku sektori laenurahastu

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Arvamuse koostaja:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Vastutav:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 2. september 2020 kell 12.00

6. InvestEU programmi loomine

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Arvamuse koostaja:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Vastutav:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 2. september 2020 kell 12.00

7. Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve – kõik jaod

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Vastutav:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. september 2020 kell 12.00

*** Hääletustulemused edastatakse parlamendiliikmetele kirjalikult ***

8. Arvamuste vahetus siseturuvolinik Thierry Bretoniga IKT-valdkonnas valitseva olukorra ning digivaldkonnas koostatavate seadusandlike algatuste teemal

9. Muud küsimused

10. Järgmised koosolekud

         12. oktoober 2020 kell 13.45–15.45 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 29. september 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika