PDF 171kWORD 280k

 

 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

 

ITRE(2020)1001_1

ESITYSLISTALUONNOS

Ylimääräinen kokous

Torstai 1. lokakuuta 2020 klo 9.15–11.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q1)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

3. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden 10. syyskuuta 2020 tekemistä päätöksistä

4. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen

         8.–12. kesäkuuta 2020 PV – PE655.664v01-00

         16. kesäkuuta 2020 PV – PE653.853v01-00

         16. heinäkuuta 2020 PV – PE655.705v01-00

         1. syyskuuta 2020 PV – PE657.297v01-00

         7. syyskuuta 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Äänestys avoinna klo 11.30 asti ***

5. Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin mukainen julkisen sektorin lainajärjestely

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Valmistelija:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Vastaava:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 2. syyskuuta 2020 klo 12.00

6. InvestEU-ohjelman perustaminen

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Valmistelija:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Vastaava:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 2. syyskuuta 2020 klo 12.00

7. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki pääluokat

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Valmistelija:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Vastaava:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Lausuntoluonnoksen hyväksyminen

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. syyskuuta 2020 klo 12.00

*** Äänestysten tulokset ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti ***

8. Keskustelu sisämarkkinoista vastaavan komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa tieto- ja viestintäteknologian tilanteesta sekä tulevista lainsäädäntöaloitteista digitaalialalla

9. Muut asiat

10. Seuraavat kokoukset

         12. lokakuuta 2020 klo 13.45–15.45 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 29. syyskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö