PDF 174kWORD 1017k

 

 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

 

ITRE(2020)1001_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Neeilinis posėdis

2020 m. spalio 1 d., ketvirtadienis, 9.15–11.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl 2020 m. rugsėjo 10 d. koordinatorių sprendimų

4. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2020 m. birželio 8–12 d. PV – PE655.664v01-00

         2020 m. birželio 16 d. PV – PE653.853v01-00

         2020 m. liepos 16 d. PV – PE655.705v01-00

         2020 m. rugsėjo 1 d. PV – PE657.297v01-00

         2020 m. rugsėjo 7 d. PV – PE657.298v01-00

*** Balsavimas vyks iki 11.30 val. ***

5. Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Nuomonės referentė:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Atsakingi komitetai:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 2 d. 12.00 val.

6. Programos „InvestEU“ nustatymas

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Nuomonės referentas:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Atsakingi komitetai:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 2 d. 12.00 val.

7. Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Nuomonės referentas:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2020 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val.

*** Apie balsavimų rezultatus nariams bus pranešta raštu ***

8. Keitimasis nuomonėmis su už vidaus rinką atsakingu Komisijos nariu Thierry Bretonu dėl dabartinės padėties IRT srityje ir teisėkūros iniciatyvų skaitmeninėje srityje

9. Kiti klausimai

10. Kiti posėdžiai

         2020 m. spalio 12 d. 13.45–15.45 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2020 m. rugsėjo 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika