PDF 174kWORD 280k

 

 

Commissie industrie, onderzoek en energie

 

ITRE(2020)1001_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Donderdag 1 oktober 2020, 9.15 - 11.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

3. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 10 september 2020

4. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         8-12 juni 2020 PV – PE655.664v01-00

         16 juni 2020 PV – PE653.853v01-00

         16 juli 2020 PV – PE655.705v01-00

         1 september 2020 PV – PE657.297v01-00

         7 september 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Stemming open tot 11.30 uur ***

5. Leenfaciliteit voor de overheidssector in het kader van het mechanisme voor een rechtvaardige transitie

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 2 september 2020, 12.00 uur

6. Vaststelling van het programma "InvestEU"

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 2 september 2020, 12.00 uur

7. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – alle afdelingen

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2020, 12.00 uur

*** De uitslag van de stemming wordt schriftelijk aan de leden meegedeeld ***

8. Gedachtewisseling met de heer Thierry Breton, de commissaris die belast is met de interne markt, over de stand van zaken op ICT-gebied en de aanstaande wetgevingsinitiatieven in het digitale tijdperk

9. Rondvraag

10. Volgende vergaderingen

         12 oktober 2020, 13.45 - 15.45 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 29 september 2020Juridische mededeling - Privacybeleid