PDF 179kWORD 280k

 

 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

 

ITRE(2020)1001_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Czwartek 1 października 2020 r., w godz. 9.15 – 11.00

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów z dnia 10 września 2020 r.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         8-12 czerwca 2020 r. PV – PE655.664v01-00

         16 czerwca 2020 r. PV – PE653.853v01-00

         16 lipca 2020 r. PV – PE655.705v01-00

         1 września 2020 r. PV – PE657.297v01-00

         7 września 2020 r. PV – PE657.298v01-00

*** Głosowanie otwarte do godz. 11.30 ***

5. Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 2 września 2020 r., godz. 12.00

6. Ustanowienie Programu InvestEU

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 2 września 2020 r., godz. 12.00

7. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 – wszystkie sekcje

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

         Termin składania poprawek: 17 września 2020 r., godz. 12.00

*** O wynikach głosowań posłowie zostaną poinformowani na piśmie ***

8. Wymiana poglądów z komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem na temat aktualnej sytuacji w dziedzinie ICT i przyszłych inicjatyw ustawodawczych w obszarze cyfrowym

9. Sprawy różne

10. Następne posiedzenia

         12 października 2020 r., w godz. 13.45 – 15.45 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności