PDF 173kWORD 1010k

 

 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

 

ITRE(2020)1001_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune extraordinară

Joi, 1 octombrie 2020, 9.15 - 11.00

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Comunicări ale președinției

3. Comunicări ale președinției privind deciziile adoptate de coordonatori la 10 septembrie 2020

4. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         8-12 iunie 2020 PV – PE655.664v01-00

         16 iunie 2020 PV – PE653.853v01-00

         16 iulie 2020 PV – PE655.705v01-00

         1 septembrie 2020 PV – PE657.297v01-00

         7 septembrie 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Votare deschisă până la ora 11.30 ***

5. Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă

 ITRE/9/03228

 ***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

Raportoare pentru aviz:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 2 septembrie 2020, 12.00

6. Instituirea Programului InvestEU

 ITRE/9/03157

 ***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

Raportor pentru aviz:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 2 septembrie 2020, 12.00

7. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 – toate secțiunile

 ITRE/9/03662

  2020/1998(BUD) 

Raportor pentru aviz:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Comisie competentă:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

         Adoptarea proiectului de aviz

         Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2020, 12.00

*** Rezultatele voturilor vor fi comunicate membrilor în scris ***

8. Schimb de opinii cu Thierry Breton, comisarul pentru piața internă, privind situația actuală a TIC și viitoarele inițiative legislative în domeniul digital

9. Chestiuni diverse

10. Reuniuni următoare

         12 octombrie 2020, 13.45 - 15.45 (Bruxelles)

Ultima actualizare: 30 septembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate