PDF 187kWORD 1006k

 

 

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

 

ITRE(2020)1001_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Izredna seja

v četrtek, 1. oktobra 2020, od 9.15 do 11.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q1)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Sporočila predsednika o sklepih koordinatorjev z dne 10. septembra 2020

4. Sprejetje zapisnikov sej:

         8. in 12. junija 2020 PV – PE655.664v01-00

         16. junija 2020 PV – PE653.853v01-00

         16. julija 2020 PV – PE655.705v01-00

         1. septembra 2020 PV – PE657.297v01-00

         7. septembra 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Glasovanje do 11.30 ***

5. Instrument za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Pripravljavka mnenja:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. september 2020 ob 12.00

6. Vzpostavitev programa InvestEU

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Pripravljavec mnenja:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 2. september 2020 ob 12.00

7. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2021 – vsi oddelki

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Pripravljavec mnenja:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Sprejetje osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. september 2020 ob 12.00

*** Izidi glasovanja bodo poslancem sporočeni pisno ***

8. Izmenjava mnenj s komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom o stanju na področju IKT in prihodnjih zakonodajnih pobudah na digitalnem področju

9. Razno

10. Naslednja seja

         12. oktober 2020, od 13.45 do 15.45 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 30. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov