PDF 173kWORD 280k

 

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2020)1001_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Extra sammanträde

Torsdagen den 1 oktober 2020 kl. 9.15–11.00

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut av den 10 september 2020

4. Justering av sammanträdesprotokoll

         8–12 juni 2020 PV – PE655.664v01-00

         16 juni 2020 PV – PE653.853v01-00

         16 juli 2020 PV – PE655.705v01-00

         1 september 2020 PV – PE657.297v01-00

         7 september 2020 PV – PE657.298v01-00

*** Omröstningen är öppen till kl. 11.30 ***

5. Lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning

ITRE/9/03228

***I 2020/0100(COD) COM(2020)0453 – C9-0153/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Izabela-Helena Kloc (ECR)

PA – PE655.710v01-00
AM – PE657.176v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON

Johan Van Overtveldt (ECR)
Henrike Hahn (Verts/ALE)

PR – PE655.767v01-00
AM – PE657.150v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 september 2020 kl. 12.00

6. Inrättande av InvestEU-programmet

ITRE/9/03157

***I 2020/0108(COD) COM(2020)0403 – C9-0158/2020

 

Föredragande av yttrande:

 

Seán Kelly (PPE)

PA – PE655.653v01-00
AM – PE657.168v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG, ECON*

José Manuel Fernandes (PPE)
Irene Tinagli (S&D)

PR – PE655.923v01-00
AM – PE657.232v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 september 2020 kl. 12.00

7. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt

ITRE/9/03662

 2020/1998(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

PA – PE657.152v01-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 september 2020 kl. 12.00

*** Omröstningsresultatet kommer att meddelas ledamöterna skriftligen ***

8. Diskussion med Thierry Breton, kommissionsledamot med ansvar för den inre marknaden, om läget på IKT-området och kommande lagstiftningsinitiativ på det digitala området

9. Övriga frågor

10. Kommande sammanträden

         12 oktober 2020 kl. 13.45–15.45 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 29 september 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy