PDF 177kWORD 282k

 

 

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

 

ITRE(2021)1130_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 10.00-12.00 og 13.45-15.45 og 16.45-18.45

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

Den 30. november 2021 kl. 10.00-12.00

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

3. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser af 11. november 2021

4. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         28. oktober 2021 PV – PE700.391v01-00

5. Roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

ITRE/9/05477

***I 2021/0045(COD) COM(2021)0085 – C9-0085/2021

 

Ordfører:

 

Angelika Winzig (PPE)

 

Kor.udv.:

 

ITRE*

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

6. Retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur og ophævelse af forordning (EU) nr. 347/2013

ITRE/9/04916

***I 2020/0360(COD) COM(2020)0824 – C9-0417/2020

 

Ordfører:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

*** Afstemning åben indtil kl. 12.00 ***

7. En europæisk strategi for vedvarende offshoreenergi

ITRE/9/04979

 2021/2012(INI) 

 

Ordfører:

 

Morten Petersen (Renew)

PR – PE693.604v01-00
AM – PE693.908v01-00

Kor.udv.:

 

ITRE

 

 

Udtalelser:

 

TRAN

Marian-Jean Marinescu (PPE)

AD – PE691.281v02-00
AM – PE692.840v01-00

 

PECH

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE689.780v02-00
AM – PE691.391v02-00

         Vedtagelse af udkast til betænkning

         Frist for ændringsforslag: den 6. juli 2021 kl. 12.00

* * * Resultatet af afstemningerne vil hurtigst muligt blive meddelt skriftligt til medlemmerne * * *

Offentlig høring

8. Fremragende, sikker, modstandsdygtig og energieffektiv konnektivitet

Den 30. november 2021 kl. 13.45-15.45

9. Drøftelse med Kommissionen om forslag til fastsættelse af en ramme for en europæisk digital identitet

10. Fremlæggelse af undersøgelsen "Fremtiden for EU's bilindustri"

Den 30. november 2021 kl. 16.45-18.45

11. Drøftelse med Josef Aschbacher, generaldirektør for Den Europæiske Rumorganisation

12. Diverse sager

13. Næste møder

         den 6. december 2021 kl. 13.45-15.45 og 16.45-18.45 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 24. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik