PDF 173kWORD 282k

 

 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

 

ITRE(2021)1130_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 30 november 2021 kl. 10.00–12.00 och kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

30 november 2021 kl. 10.00–12.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut av den 11 november 2021

4. Justering av sammanträdesprotokoll

         28 oktober 2021 PV – PE700.391v01-00

5. Roaming i allmänna mobilnät i unionen (omarbetning)

ITRE/9/05477

***I 2021/0045(COD) COM(2021)0085 – C9-0085/2021

 

Föredragande:

 

Angelika Winzig (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE*

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

6. Riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och upphävande av förordning (EU) nr 347/2013

ITRE/9/04916

***I 2020/0360(COD) COM(2020)0824 – C9-0417/2020

 

Föredragande:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

*** Omröstningen är öppen till kl. 12.00 ***

7. En europeisk strategi för förnybar energi till havs

ITRE/9/04979

 2021/2012(INI) 

 

Föredragande:

 

Morten Petersen (Renew)

PR – PE693.604v01-00
AM – PE693.908v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ITRE

 

 

Rådgivande utskott:

 

TRAN

Marian-Jean Marinescu (PPE)

AD – PE691.281v02-00
AM – PE692.840v01-00

 

PECH

Catherine Chabaud (Renew)

AD – PE689.780v02-00
AM – PE691.391v02-00

         Antagande av förslag till betänkande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 6 juli 2021 kl. 12.00

* * * Omröstningsresultatet kommer att meddelas ledamöterna skriftligen så snart som möjligt * * *

Offentlig utfrågning

8. Högklassig, säker, motståndskraftig och energieffektiv konnektivitet

30 november 2021 kl. 13.45–15.45

9. Diskussion med kommissionen om förslaget att inrätta en ram för en europeisk digital identitet

10. Presentation av studien om framtiden för EU:s bilindustri

30 november 2021 kl. 16.45–18.45

11. Diskussion med Josef Aschbacher, generaldirektör för Europeiska rymdorganisationen

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         6 december 2021 kl. 13.45–15.45 och kl. 16.45–18.45 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 24 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy