Проектостановище - ITRE_PA(2021)692623Проектостановище
ITRE_PA(2021)692623

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
(2021/2006(INI))
относно стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан
Кристиан Силвиу Бушой

3.5.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: