Návrh stanoviska - ITRE_PA(2021)692623Návrh stanoviska
ITRE_PA(2021)692623

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
(2021/2006(INI))
o strategii EU ke snížení emisí methanu
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: