Arvamuse projekt - ITRE_PA(2021)692623Arvamuse projekt
ITRE_PA(2021)692623

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
(2021/2006(INI))
metaaniheite vähendamise ELi strateegia kohta
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: