Lausuntoluonnos - ITRE_PA(2021)692623Lausuntoluonnos
ITRE_PA(2021)692623

LAUSUNTOLUONNOS
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle
(2021/2006(INI))
EU:n strategiasta metaanipäästöjen vähentämiseksi
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: