Dréacht-tuairim - ITRE_PA(2021)692623Dréacht-tuairim
ITRE_PA(2021)692623

DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
(2021/2006(INI))
ar straitéis de chuid AE chun astaíochtaí meatáin a laghdú
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: