Nacrt mišljenja - ITRE_PA(2021)692623Nacrt mišljenja
ITRE_PA(2021)692623

NACRT MIŠLJENJA
Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
upućen Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
(2021/2006(INI))
o strategiji EU-a za smanjenje emisija metana
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: