Nuomonės projektas - ITRE_PA(2021)692623Nuomonės projektas
ITRE_PA(2021)692623

NUOMONĖS PROJEKTAS
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
(2021/2006(INI))
dėl ES išmetamo metano kiekio mažinimo strategijos
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: