Förslag till yttrande - ITRE_PA(2021)692623Förslag till yttrande
ITRE_PA(2021)692623

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
(2021/2006(INI))
om en EU-strategi för att minska metanutsläppen
Cristian-Silviu Buşoi

3.5.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: