17.7.2006
ITRE_PR(2006)372058
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Anne Laperrouze

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 229kWORD 298k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik