17.7.2006
ITRE_PR(2006)372058
RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (Euratom), millega kehtestatakse ettevõtete, uurimiskeskuste ja ülikoolide Euroopa Aatomienergiaühenduse seitsmenda raamprogrammi (2007–2011) meetmetes osalemise ning uurimistulemuste levitamise eeskirjad
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Anne Laperrouze

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 214kWORD 271k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika