Mietintöluonnos - ITRE_PR(2006)372058Mietintöluonnos
ITRE_PR(2006)372058

  MIETINTÖLUONNOS
  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euratom) säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön seitsemännen puiteohjelman toimiin sekä tutkimustulosten levittämistä (2007–2011)
  (KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  Esittelijä: Anne Laperrouze

  17.7.2006

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: