17.7.2006
ITRE_PR(2006)372058
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento apibrėžiančio įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo taisykles ir nustatantis mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles, skirtas Europos atominės energijos bendrijos septintajai pagrindų programai įgyvendinti
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėjas: Anne Laperrouze

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 253kWORD 374k
Teisinė informacija - Privatumo politika