17.7.2006
ITRE_PR(2006)372058
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes regulai (Euratom), ar ko paredz noteikumus uzņēmumu, pētniecības centru un universitāšu līdzdalībai Eiropas Atomenerģijas kopienas Septītās pamatprogrammas darbībās un pētījumu rezultātu izplatīšanai (2007–2011)
(COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Referente: Anne Laperrouze

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 250kWORD 338k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika