17.7.2006
ITRE_PR(2006)372058
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Rady (Euratom) ustanovujúcom pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a vysokých škôl na akciách v rámci Siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajkyňa: Anne Laperrouze

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 252kWORD 353k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia