17.7.2006
ITRE_PR(2006)372058
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011)
(KOM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2004/0014(CNS))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Anne Laperrouze

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 226kWORD 314k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy