Abbozz ta' rapport - ITRE_PR(2011)467225Abbozz ta' rapport
ITRE_PR(2011)467225

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar strateġija tal-Ispazju tal-Unjoni Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini
(2011/2148(INI))
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Rapporteur: Aldo Patriciello

21.9.2011

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: