Ontwerpverslag - ITRE_PR(2011)467225Ontwerpverslag
ITRE_PR(2011)467225

ONTWERPVERSLAG
over een ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de burger
(2011/2148(INI))
Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Aldo Patriciello

21.9.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: