21.9.2011
ITRE_PR(2011)467225
NÁVRH SPRÁVY
o stratégii Európskej únie v oblasti kozmického priestoru v prospech občanov
(2011/2148(INI))
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Aldo Patriciello

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 347kWORD 105k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia