21.9.2011
ITRE_PR(2011)467225
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst
(2011/2148(INI))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Aldo Patriciello

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 171kWORD 89k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy