14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки относно единния европейски пазар на електронни съобщителни услуги, за изграждане на континентална мрежа и за изменение на директиви 2002/20/ЕО, 2002/21/ЕО, 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и Регламент (ЕС) № 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Пилар дел Кастильо Вера

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1339kWORD 922k
Правна информация - Политика за поверителност