14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende EU's indre marked for elektronisk kommunikation med henblik på at opnå et netforbundet europæisk område, og om ændring af direktiv 2002/20/EF, 2002/21/EF og 2002/22/EF samt forordning (EF) nr. 1211/2009 og forordning 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Pilar del Castillo Vera

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 906kWORD 738k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik