14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Pilar del Castillo Vera

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 899kWORD 658k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö