14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės ir iš dalies keičiamos direktyvos 2002/20/EB, 2002/21/EB ir 2002/22/EB ir reglamentai (EB) Nr. 1211/2009 ir (ES) Nr. 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Pranešėja: Pilar del Castillo Vera

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1326kWORD 864k
Teisinė informacija - Privatumo politika