14.11.2013
ITRE_PR(2013)522762
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation och upprätta en uppkopplad kontinent, och om ändring av direktiven 2002/20/EG, 2002/21/EG och 2002/22/EG samt förordningarna (EG) nr 1211/2009 och (EU) nr 531/2012
(COM(2013)0627 - C7-0267/2013 - 2013/0309(COD))
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Pilar del Castillo Vera

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 819kWORD 803k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy