Udkast til betænkning - ITRE_PR(2016)571801Udkast til betænkning
ITRE_PR(2016)571801

  UDKAST TIL BETÆNKNING
  om en ny aftale for energiforbrugere
  (2015/2323(INI))
  Udvalget om Industri, Forskning og Energi
  Ordfører for udtalelse: Theresa Griffin

  25.1.2016

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: