Σχέδιο έκθεσης - ITRE_PR(2016)571801Σχέδιο έκθεσης
ITRE_PR(2016)571801

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με μια Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας
  (2015/2323(INI))
  Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
  Εισηγήτρια: Theresa Griffin

  25.1.2016

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: