Ziņojuma projekts - ITRE_PR(2016)571801Ziņojuma projekts
ITRE_PR(2016)571801

  ZIŅOJUMA PROJEKTS
  par jauno kursu, kas orientēts uz patērētājiem
  (2015/2323(INI))
  Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  Referente: Theresa Griffin

  25.1.2016

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: