31.1.2017
ITRE_PR(2017)592352
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 for så vidt angår fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund
(COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Carlos Zorrinho

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 398kWORD 79k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik