31.1.2017
ITRE_PR(2017)592352
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) No 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
(COM(2016)0589 - C8-0378/2016 - 2016/0287(COD))
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Carlos Zorrinho

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 555kWORD 85k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö